บ้านเดี่ยว โซนศาลายา

ลงทะเบียน


Brick Construct Quality


        ปัจจุบันการสร้างบ้านนิยมสร้างกัน 2 รูปแบบ คือ 1) แบบก่ออิฐฉาบปูน – ลงเสาเข็มรากฐานแล้วจึงค่อยๆก่ออิฐขึ้นมาทีละก้อนๆจนได้ผนังรอบบ้าน ซึ่งอิฐที่นิยมใช้มี 2 ชนิดหลักๆคืออิฐแดง และอิฐมวลเบา 2) แบบใช้ผนังสำเร็จรูปหล่อผนังเป็นแผ่นๆ ด้วยเหล็กและคอนกรีตแล้วนำมาประกอบกันบนที่ดิน

ข้อแตกต่างของบ้านที่ก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ กัน


        การใช้อิฐแดง มีมานานแล้วในประเทศไทย ในการผลิตอิฐนั้นมีขั้นตอนที่ต้องการความพิถีพิถันอย่างมากและต้องใช้เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ กว่าจะได้อิฐแต่ละก้อนที่นำมาก่อสร้างบ้านได้ ด้วยความเชื่อมั่นในความคงทนแข็งแรง และมีผู้ชำนาญการในการก่อสร้างบ้านด้วยอิฐแดงจำนวนมาก จึงเป็นที่นิยมในการก่อสร้างบ้านมาอย่างยาวนาน
        งานก่ออิฐแดงในการใช้ก่อสร้าง ต้องคอยคำนึงถึงระยะห่างแต่ละก้อน ความเสมอกันการสลับวางแต่ละแถว และเสริมความแข็งแรงด้วยเสาเอนทับหลัง จึงเรียกได้ว่าเป็นงานที่ปราณีตบรรจงสร้างขึ้นมาด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด แต่ในปัจจุบัน จะพบโครงการบ้านที่ยังคงก่อสร้างด้วยอิฐแดงนั้นหายากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่อยู่ในทำเลศักยภาพด้วย
        ทั้งนี้ การก่อสร้างแต่ละวิธีมีความแตกต่างกัน ด้วยความเชื่อมั่นว่า “บ้าน” จะส่งต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่น ผู้อยู่อาศัยจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวคุณและครอบครัว และสามารถต่อเติมเพื่อรองรับอนาคตได้